همایش ملی دریا،توسعه و منابع آب خلیج فارس و حوزه مکران، اسفند ماه ۱۳۹۶

همایش ملی دریا،توسعه و منابع آب خلیج فارس و حوزه مکران

پوستر همایش ملی دریا،توسعه و منابع آب خلیج فارس و حوزه مکران

همایش ملی دریا،توسعه و منابع آب خلیج فارس و حوزه مکران در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط جهاد دانشگاهی،جهاد دانشگاهي هرمزگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی دریا،توسعه و منابع آب خلیج فارس و حوزه مکران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی دریا،توسعه و منابع آب خلیج فارس و حوزه مکران