همایش ملی دریا،توسعه و منابع آب خلیج فارس و حوزه مکران

همایش ملی دریا،توسعه و منابع آب خلیج فارس و حوزه مکران

پوستر همایش ملی دریا،توسعه و منابع آب خلیج فارس و حوزه مکران

همایش ملی دریا،توسعه و منابع آب خلیج فارس و حوزه مکران در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۶ تا ۷ اسفند ۱۳۹۶ توسط جهاد دانشگاهی هرمزگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بندرعباس برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش

     نقش روش های نوین مدیریت منابع آب در توسعه منابع آب مناطق ساحلی
     نقش محیط زیست در توسعه منابع آب مناطق ساحلی 
     نقش آب در توسعه نوار ساحلی جنوب و حوزه مکران 
     نقش فناوری های نوین در مهندسی و استحصال منابع آب مناطق ساحلی 
     نقش ذخایر نفت و گاز جنوب کشور در توسعه منابع آب مناطق ساحلی