هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران، اردیبهشت ماه 96

هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران

7 Tn Iranian Congress of Virology

پوستر هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران

هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط انجمن ویروس شناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


عناوین محور ها
1-بیماری های ویروسی تنفسی
2-بیماری های ویروسی گوارشی
3-ویروسی های دامی
4-ویروسی های گیاهی
5-واکسن های ویروسی
6-ویروسی های نوپدید و بازپدید
7-ویروس ها و سرطان
8-ویروسی ها و فن آوری های نوین
9-هپاتیت و ایدز
10-اخلاق پزشکی در ویروس شناسی