دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، آذر ماه ۱۳۹۱

دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

The 2nd National Congress of Veterinary Laboratory Sciences

دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه سمنان،سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و دانشگاه سمنان در شهر سمنان برگزار گردید.