اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، آذر ماه ۱۳۸۸

اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

First National Congress of Veterinary Laboratory Sciences

اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۸۸ توسط ،سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی