اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، آذر ماه 88

اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۸۸ توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی مراجعه فرمایید.


اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

اختصاصی فارمنا - «اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی» توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری شرکت همایش پردازان معاصر در روزهای 10 و 11 آذرماه ماه در تهران برگزار می گردد.

حضور در این کنگره ملی فرصت مناسبی را در اختیار اساتید، متخصصان و کارشناسان علوم آزمایشگاهی قرار می دهد تا به بررسی و تبادل آخرین یافته های علمی و تحقیقاتی در زمینه های مختلف بپردازند. حضور در کنگره با ارائه مقاله 25 امتیاز بازآموزی و بدون ارائه مقاله 10 امتیاز بازآموزی خواهد داشت . 



مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی