ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، اسفند ماه ۱۴۰۰

ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران

The sixth International Conference on Science and Technology of Electrical, Computer and Mechanical Engineering of Iran

پوستر ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران

ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،موسسه برگزار كننده همايش هاي توسعه محور دانش و فناوري سام ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران