همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، دی ماه ۱۳۹۵

همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران

پوستر همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران

همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۵ توسط ،موسسه برگزار كننده همايش هاي توسعه محور دانش و فناوري سام ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران