دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران

پوستر دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،مركز بين المللي همايشها و سمينارهاي توسعه پايدار علوم جهان اسلامثقذر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران