اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، اسفند ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

First National Conference on Sustainable Development in Civil Engineering, Architecture and Urbanism

پوستر اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،مركز بين المللي همايشها و سمينارهاي توسعه پايدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی