اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق 1404، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق 1404

The first national conference on urban management in 1404

پوستر اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق 1404

اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق 1404 در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعتی شریف،مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق 1404 مراجعه فرمایید.