بیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایران و سیزدهمین کنگره پرستاری اورولوژی، خرداد ماه 98

بیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایران و سیزدهمین کنگره پرستاری اورولوژی

22nd Congress of iranian Urological Association and 13th Urology Nursing Congress

پوستر بیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایران و سیزدهمین کنگره پرستاری اورولوژی

بیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایران و سیزدهمین کنگره پرستاری اورولوژی در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ توسط انجمن اورولوژی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره

اورولوژی عمومی 

اورولوژی اطفال 

اورولوژی زنان و فانکشنال 

پیوند کلیه 

یوروانکولوژی 

آندرولوژی و ناباروری 

اورولوژی ترمیمی 

اندویورولوژی و لاپارسکوپی 

بیماری های مقاربتی 

پرستاری