هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی - اسلامی در پیشبرد علوم تجربی، خرداد ماه ۱۳۹۷

هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی - اسلامی در پیشبرد علوم تجربی

Seventh Conference on the Role of Iranian Islamic Scientists in the Advancement of Empirical Sciences

پوستر هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی - اسلامی در پیشبرد علوم تجربی

هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی - اسلامی در پیشبرد علوم تجربی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای،دانشكده فني و حرفه اي دختران دكتر شريعتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی - اسلامی در پیشبرد علوم تجربی مراجعه فرمایید.