سومین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی، خرداد ماه ۱۳۹۳

سومین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی

The third conference on the role of Iranian Islamic scientists in advancing experimental sciences

پوستر سومین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی

سومین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد لنجان و اتحاديه انجمن هاي علمي آموزشي معلمان فيزيك ايران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی مراجعه فرمایید.