بیستمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و دهمین کنفرانس فیزیک وآزمایشگاه، مرداد ماه ۱۴۰۰

بیستمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و دهمین کنفرانس فیزیک وآزمایشگاه

20th Iranian Physics Education Conference and 10th Physics and Laboratory Conference

پوستر بیستمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و دهمین کنفرانس فیزیک وآزمایشگاه

بیستمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و دهمین کنفرانس فیزیک وآزمایشگاه در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ توسط ،اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایرانانجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان ایلام در شهر ایلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و دهمین کنفرانس فیزیک وآزمایشگاه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و دهمین کنفرانس فیزیک وآزمایشگاه