اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری

اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری

اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۴ توسط موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی در شهر آباده برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری