دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران، آبان ماه ۱۳۹۳

دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

The Second Specialized Congress of Urban Management of Iran

پوستر دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۳ توسط ،مركز همايشهاي توسعه ايران در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران