اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر، خرداد ماه ۱۳۹۳

اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر

The first specialized congress of urban management and city councils

پوستر اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر

اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۳ توسط ،مركز همايشهاي توسعه ايران در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر