سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی، آبان ماه 97

سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی

Third National Conference on Nervous Musculoskeletal Disorders

پوستر سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی

سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات اختلال حرکت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل و پژوهشکده سلامت در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی مراجعه فرمایید.


محورهای سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی

- بیومکانیک و پاتوبیومکانیک حرکت

- روشهای پیشگیری ، تشخیص و درمان اختلالات حرکتی ناشی از بیماریهای:

 سیستم عصبی مرکزی و محیطی، سیستم عضلانی اسکلتی، سیستم قلبی عروقی، تنفسی و اختلالات متابولیک

 - اختلالات حرکتی ناشی از کار

- توانبخشی و اختلالات حرکتی

- طب مکمل و اختلالات حرکتی

- تغذیه و اختلالات  حرکتی

- سالمندی و اختلالات حرکتی

- زنان و اختلالات حرکتیمقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی