سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی، آبان ماه ۱۳۹۷

سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی

Third National Conference on Nervous Musculoskeletal Disorders

پوستر سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی

سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل،مركز تحقيقات اختلال حركت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابلپژوهشكده سلامت در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی