دومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی، مهر ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی

The National Conference of Musculoskeletal Disorders

دومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل،مركز تحقيقات اختلال حركت دانشگاه علوم پزشكي بابل در شهر بابل برگزار گردید.