دومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی

دومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی

The National Conference of Musculoskeletal Disorders

دومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۵ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۵ توسط مرکز تحقیقات اختلال حرکت دانشگاه علوم پزشکی بابل در شهر بابل برگزار گردید.