همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری تبریز، آبان ماه ۱۴۰۲

همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری تبریز

Intl Tabriz Investment Opportunities Summit,2023

پوستر همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری تبریز

همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری تبریز در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۲ توسط دانشگاه تبریز، در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری تبریز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری تبریز