همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران، تیر ماه ۱۴۰۱

همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران

Tehran International Conference on Investment Opportunities

پوستر همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران

همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران در تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۱ توسط ،سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران