دومین کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم، مهندسی و تکنولوژی، تیر ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم، مهندسی و تکنولوژی

International Conference on Technology and Innovation in Science, Engineering and Technology

پوستر دومین کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم، مهندسی و تکنولوژی

دومین کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم، مهندسی و تکنولوژی در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۸ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم، مهندسی و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم، مهندسی و تکنولوژی