کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم ، مهندسی و تکنولوژی، اسفند ماه ۱۳۹۷

کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم ، مهندسی و تکنولوژی

International Conference on Technology and Innovation in Science, Engineering and Technology

پوستر کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم ، مهندسی و تکنولوژی

کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم ، مهندسی و تکنولوژی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم ، مهندسی و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم ، مهندسی و تکنولوژی