کنفرانس بین المللی توسعه زیرساخت های کلان علوم ومهندسی، آبان ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی توسعه زیرساخت های کلان علوم ومهندسی

International Conference on the Development of Science and Engineering Macro Infrastructures

پوستر کنفرانس بین المللی توسعه زیرساخت های کلان علوم ومهندسی

کنفرانس بین المللی توسعه زیرساخت های کلان علوم ومهندسی در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۶ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی توسعه زیرساخت های کلان علوم ومهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی توسعه زیرساخت های کلان علوم ومهندسی