کنفرانس بین المللی توسعه زیرساخت های کلان علوم ومهندسی، آبان ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی توسعه زیرساخت های کلان علوم ومهندسی

پوستر کنفرانس بین المللی توسعه زیرساخت های کلان علوم ومهندسی

کنفرانس بین المللی توسعه زیرساخت های کلان علوم ومهندسی در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه دايمي كنگره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی توسعه زیرساخت های کلان علوم ومهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی توسعه زیرساخت های کلان علوم ومهندسی