شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط ،جامعه دامپرشكان ايران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران