پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

15th Iranian Veterinary Congress

پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط ،جامعه دامپرشكان ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران