سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت، دی ماه ۱۳۹۷

سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت

Third National Congress on Tobacco and Health

پوستر سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت

سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان،دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت