دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی، شهریور ماه ۱۳۹۸

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی

Second International Conference on New Horizons in Basic Science and Engineering

پوستر دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی