همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۵

همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی

International Conference on the New Horizons in the Basic and Technical Sciences and Engineering

پوستر همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی

همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر اسلامشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی