اولین همایش بین الملل و چهارمین همایش ملی دانش آموزش محتوا در زبان انگلیسی، مهر ماه ۱۴۰۱

اولین همایش بین الملل و چهارمین همایش ملی دانش آموزش محتوا در زبان انگلیسی

The first international conference and the fourth national conference on content education students in English

پوستر اولین همایش بین الملل و چهارمین همایش ملی دانش آموزش محتوا در زبان انگلیسی

اولین همایش بین الملل و چهارمین همایش ملی دانش آموزش محتوا در زبان انگلیسی در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه فرهنگیان،دانشگاه فرهنگیان مازندران در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین الملل و چهارمین همایش ملی دانش آموزش محتوا در زبان انگلیسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین الملل و چهارمین همایش ملی دانش آموزش محتوا در زبان انگلیسی