هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار، آبان ماه ۱۳۹۹

هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار

8th National Congress of Agricultural Extension and Education Sciences, Natural Resources and Sustainable Environment

پوستر هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار

هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۹ توسط ،انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایرانانجمن ترويج و آموزش كشاورزي ايران- موسسه آموزش و ترويج كشاورزي در شهر کرج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.