سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی، اسفند ماه ۱۳۸۸

سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

3rd National Conference in Agricultural and Environment Extension Education

سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایرانانجمن ترويج و آموزش كشاورزي ايران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی