دومین همایش معدن و علوم وابسته

دومین همایش معدن و علوم وابسته

02nd Conference on Mine and Related Science

دومین همایش معدن و علوم وابسته در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس در شهر طبس برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش معدن و علوم وابسته