اولین همایش معدن و علوم وابسته، خرداد ماه ۱۳۸۲

اولین همایش معدن و علوم وابسته

1st Conference on Mine and Related Science

اولین همایش معدن و علوم وابسته در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس،دانشگاه آزاد اسلامي واحد طبس در شهر طبس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش معدن و علوم وابسته مراجعه فرمایید.