دومین همایش معدن و علوم وابسته، خرداد ماه ۱۳۸۵

دومین همایش معدن و علوم وابسته

02nd Conference on Mine and Related Science

دومین همایش معدن و علوم وابسته در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۵ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد طبس در شهر طبس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش معدن و علوم وابسته مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش معدن و علوم وابسته