هفدهمین همایش گفتار درمانی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

هفدهمین همایش گفتار درمانی ایران

The 17th Iranian Speech Therapy Conference

پوستر هفدهمین همایش گفتار درمانی ایران

هفدهمین همایش گفتار درمانی ایران در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی گفتار درمانی ایرانانجمن علمي گفتاردرماني ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین همایش گفتار درمانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین همایش گفتار درمانی ایران