شانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

شانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران

The 16th Iranian Speech Therapy Conference

پوستر شانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران

شانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی گفتار درمانی ایرانانجمن علمي گفتاردرماني ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران