سمپوزیوم فولاد 1389

سمپوزیوم فولاد 1389

Steel Symposium 1389

سمپوزیوم فولاد 1389 در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ تا ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ توسط انجمن آهن و فولاد ایران در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سمپوزیوم فولاد 1389