سمپوزیوم فولاد 1389، اسفند ماه ۱۳۸۹

سمپوزیوم فولاد 1389

Steel Symposium 1389

سمپوزیوم فولاد 1389 در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ توسط ،انجمن آهن و فولاد ایرانانجمن آهن و فولاد ايران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سمپوزیوم فولاد 1389 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سمپوزیوم فولاد 1389