سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹، اسفند ماه ۱۳۸۹

سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

Steel Symposium 1389

پوستر سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹ در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ توسط ،انجمن آهن و فولاد ایران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹