سمپوزیوم فولاد 1388، اسفند ماه ۱۳۸۸

سمپوزیوم فولاد 1388

Steel Symposium 1388

سمپوزیوم فولاد 1388 در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،شركت فولاد آلياژي ايران در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سمپوزیوم فولاد 1388 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سمپوزیوم فولاد 1388