هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران، بهمن ماه ۱۴۰۲

هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران

8th National Conference of Sedimentology Society of Iran

پوستر هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران

هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ توسط دانشگاه هرمزگان،انجمن رسوب شناسی ایران در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران