ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران، بهمن ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران

Sixth National Conference of Iranian Sedimentology Association

پوستر ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران

ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،انجمن رسوب شناسی ایران در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران