دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات، اردیبهشت ماه ۱۳۸۴

دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

02nd Conference on Search and Rescue Management

دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴ توسط ،موسسه آموزش عالي علمي-كاربردي هلال ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات