دومین همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی

Second International Conference on Psychology and Social Studies

پوستر دومین همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی

دومین همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،مركز همايش هاي كوشا گستر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی