همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۶

همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی

International Conference on Psychology and Social Studies

پوستر همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی

همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،مركز همايش هاي كوشا گستر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی