دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم ورزشی و تربیت بدنی، دی ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم ورزشی و تربیت بدنی

Second International Conference for Students of Sports Sciences and Physical Education

پوستر دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم ورزشی و تربیت بدنی

دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم ورزشی و تربیت بدنی در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم ورزشی و تربیت بدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم ورزشی و تربیت بدنی