دومین همایش معنویت های نوظهور و معنویت اسلامی؛ مقایسه و نسبت سنجی، بهمن ماه ۱۴۰۲

دومین همایش معنویت های نوظهور و معنویت اسلامی؛ مقایسه و نسبت سنجی

The second conference of emerging spiritualities and Islamic spirituality; Comparison and ratiometric

پوستر دومین همایش معنویت های نوظهور و معنویت اسلامی؛ مقایسه و نسبت سنجی

دومین همایش معنویت های نوظهور و معنویت اسلامی؛ مقایسه و نسبت سنجی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قمپژوهشکده اخلاق و معنویت در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.