همایش معنویت های نوظهور؛ شاخصه‌ها و نقد‌ها، شهریور ماه ۱۳۹۹

همایش معنویت های نوظهور؛ شاخصه‌ها و نقد‌ها

Conference on Emerging Spirituality; Features and Criticism

پوستر همایش معنویت های نوظهور؛ شاخصه‌ها و نقد‌ها

همایش معنویت های نوظهور؛ شاخصه‌ها و نقد‌ها در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي( پژوهشكده فلسفه و كلام اسلامي) در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش معنویت های نوظهور؛ شاخصه‌ها و نقد‌ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش معنویت های نوظهور؛ شاخصه‌ها و نقد‌ها