دومین کنفرانس علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی

Second Conference on Social Sciences, Psychology, Educational Sciences and Humanities

پوستر دومین کنفرانس علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی

دومین کنفرانس علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی