سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

3nd International Conference on Psychology Behavioral Sciences

پوستر سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۴ توسط موسسه اطلاع رسانی نارکیش در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

جامعه شناسی نظری-مفهومی
  •   مفاهیم جامعه شناسی
  •   نظریه های جامعه شناسی
  •   تفکر نظری در جامعه شناسی
  •   فلسفه و علوم اجتماعی
  •   نظریه ها و مفاهیم کلاسیک جامعه شناسی
  •   جامعه شناسی نوین

روش شناسی علوم اجتماعی
  •   روش های پژوهش جامعه شناسی

آسیب شناسی اجتماعی
  •   انحرافات اجتماعی و گروه های کجرو
  •   آسیب های اجتماعی
  •   هنجارهای اجتماعی
  •   جامعه شناسی اعتیاد

رفاه اجتماعی
  •   جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی
  •   فقر، رفاه و طرد اجتماعی

جامعه شناسی سلامت و پزشکی
  •   جامعه شناسی بدن، بیماری و سالخوردگی

جامعه شناسی ارتباطات
  •   جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها
  •   جامعه شناسی جامعه ی ارتباطی

جنسیت و خانواده
  •   جامعه شناسی خانواده
  •   جامعه شناسی جنسیت 

جامعه شناسی فرهنگی
  •   جامعه شناسی ادبیات
  •   جامعه شناسی دین
  •   جامعه شناسی فرهنگ
  •   جامعه شناسی معرفت
  •   جامعه شناسی هنر
  •   جامعه شناسی آموزش و پرورش
  •   جامعه شناسی تعلیم و تربیت
  •   جامعه شناسی حقوق
  •   جامعه شناسی علم و فناوری

جامعه شناسی سیاسی
  •   جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی تاریخی
  •   جامعه شناسی تاریخی

جامعه شناسی توسعه
  •   جامعه شناسی توسعه روستایی
  •   جامعه شناسی کشاورزی
  •   جامعه شناسی جهان سوم
  •   جامعه شناسی سازمان های مدرن
  •   جامعه شناسی نژاد، قومیت و مهاجرت

جامعه شناسی شهری
  •   جامعه شناسی شهرمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی