سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی، خرداد ماه ۱۳۹۴

سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

3nd International Conference on Psychology Behavioral Sciences

پوستر سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۴ توسط ،موسسه اطلاع رساني ناركيش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی